Do Thuismitheoirí

Tá tuilleadh eolais le fáil anseo faoin méid atá á foghlaim ag do pháisteI nGrá Dé

Do Pharóistí

Aimsigh conas I nGrá Dé a úsáid go héifeachtach sa pharóiste.Faigh amach conas is féidir leat I nGrá Dé a úsáid go héifeachtach i do pharóiste.

Acmhainní in-íoslódáilte

Féach ar na hacmhainní saor in aisce atá ar fáil. Áirithe i measc na n-acmhainní tá cabhair d'ullmhúchán sacraimintiúil, conas I nGrá Dé a úsáid i bparóisti agus conas an tsraith a chur in oiriúint do ranganna meascaithe.

CatholicNews.ie News Feed