An tsraith nua in Oideachas Reiligiúnach ó Veritas!


Fáilte chuig an tsraith I nGrá Dé

Is í I nGrá Dé an tsraith nua in Oideachas Reiligiúnach ó Veritas.

Ag tosú i mí Mheán Fómhair 2016 cuirfear an tsraith nua seo i bhfeidhm ar bhonn céimnithe thar thréimhse ceithre bliana.


  • Meán Fómhair 2016 Naíonáin Shóisearacha agus Naíonáin Shinsearacha/Bunscoil 1 agus Bunscoil 2
  • Meán Fómhair 2017 Ranganna a haon agus a dó/Bunscoil 3 agus Bunscoil 4
  • Meán Fómhair 2018 Ranganna a trí agus a ceathair/Bunscoil 5 agus Bunscoil 6
  • Meán Fómhair 2019 Ranganna a cúig agus a sé/Bunscoil 7

Gnéithe Láithreáin

Leagan Ríomhleabhair ar líne do gach rang
Gearrthóga físe a dhéanann meaitseáil le gach téama
Spás urnaí idirghníomhach
Naisc Ghréasáin a bhaineann le gach téama
Léaráidí ildaite atá leanbh-chairdiúil le haghaidh gach scéal
Acmhainní Forbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí